لذت چند بعدی,احساس آرامش

ای کاش یاد بگیریم زیر بارهای خمشی و پیچشی زندگی نقطه تسلیم را بالا ببریم

لذت چند بعدی,احساس آرامش - دانلود آهنگ تركي اميد

امامی
لذت چند بعدی,احساس آرامش ای کاش یاد بگیریم زیر بارهای خمشی و پیچشی زندگی نقطه تسلیم را بالا ببریم